BOZP V ČÍSLECH A GRAFECH
ZPRACOVANÉ STATISTIKY INVALIDITA
Invalidita

Představujeme vám data o nově přiznaných invalidních důchodech v ČR.

Počty nově přiznaných invalidních důchodů

V roce 2021 bylo nově přiznáno 26 448 invalidních důchodů.

Počty nově přiznaných invalidních důchodů


Počty nově přiznaných invalidních důchodů


V roce 2021 bylo nově přiznáno 14 603 důchodů invalidity prvního, 4 163 druhého a 7 682 třetího stupně.

Počty nově přiznaných invalidních důchodů dle stupňů invalidity


Počty nově přiznaných invalidních důchodů dle stupňů invalidity v roce 2021


Počty nově přiznaných invalidních důchodů dle pohlaví


Skupiny diagnóz x stupně invalidity

Příčiny invalidity dle skupiny diagnóz v roce 2021


Příčiny invalidity dle skupiny diagnóz v roce 2021


Příčiny invalidity dle skupiny diagnóz


V roce 2021 byly nejčastější příčinou nově přiznaných invalidních důchodů 1. stupně nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (44 %) následované duševními poruchami a poruchami chování (18 %) a nemocemi oběhové soustavy (8 %). Ve stejném pořadí tomu bylo v případě invalidity 2. stupně (30 %, 18 % a 14 %). Nově přiznaná invalidita 3. stupně byla nejčastěji způsobena novotvary (38 %), dušeními poruchami a poruchami chování (15 %) a nemocemi svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (15 %).

Příčiny invalidity dle skupin diagnóz


Příčiny invalidity dle skupin diagnóz v roce 2021, 1.stupeň invalidityPříčiny invalidity dle skupin diagnóz 2.stupeň invalidity


Příčiny invalidity dle skupin diagnóz v roce 2021, 2.stupeň invalidityPříčiny invalidity dle skupin diagnóz 3.stupeň invalidity


Příčiny invalidity dle skupin diagnóz v roce 2021, 3.stupeň invalidityNově přiznané invalidní důchody dle věku


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2018


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2021


Nově přiznané invalidní důchody 1. stupně dle věku


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2021 - 1. stupeň invalidity


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2021 - 1. stupeň invalidity


Nově přiznané invalidní důchody 2. stupně dle věku


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2021 - 2. stupeň invalidity


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2021 - 2. stupeň invalidity


Nově přiznané invalidní důchody 3. stupně dle věku


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2021 - 3. stupeň invalidity


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2021 - 3. stupeň invalidity