BOZP V ČÍSLECH A GRAFECH
ZPRACOVANÉ STATISTIKY INVALIDITA
Invalidita

Představujeme vám data o nově přiznaných invalidních důchodech v ČR.

Počty nově přiznaných invalidních důchodů

V roce 2017 bylo nově přiznáno 29 640 invaldiních důchodů.

Počty nově přiznaných invalidních důchodů


Počty nově přiznaných invalidních důchodů


V roce 2017 bylo nově přiznáno 15 973 důchodů invalidity prvního, 4 657 druhého a 9 019 třetího stupně.

Počty nově přiznaných invalidních důchodů dle stupňů invalidity


Počty nově přiznaných invalidních důchodů dle stupňů invalidity


Počty nově přiznaných invalidních důchodů dle pohlaví


Skupiny diagnóz x stupně invalidity

Příčiny invalidity dle skupiny diagnóz


Příčiny invalidity dle skupiny diagnóz


Příčiny invalidity dle skupiny diagnóz


V roce 2017 byly nejčastější příčinou nově přiznaných invalidních důchodů 1. stupně nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (43 %) následované duševními poruchami a poruchami chování (18 %) a nemocemi oběhové soustavy (9 %). Ve stejném pořadí tomu bylo v případě invalidity 2. stupně (29 %, 17 % a 15 %). Nově přiznaná invalidita 3. stupně byla nejčastěji způsobena novotvary (38 %), dušeními poruchami a poruchami chování (16 %) a nemocemi svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (14 %).

Příčiny invalidity dle skupin diagnóz 1.stupeň invalidity


Příčiny invalidity dle skupin diagnóz v roce 2018 1.stupeň invalidityPříčiny invalidity dle skupin diagnóz 2.stupeň invalidity


Příčiny invalidity dle skupin diagnóz v roce 2018 2.stupeň invalidityPříčiny invalidity dle skupin diagnóz 3.stupeň invalidity


Příčiny invalidity dle skupin diagnóz v roce 2018 3.stupeň invalidityNově přiznané invalidní důchody dle věku


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2018


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2018


Nově přiznané invalidní důchody 1. stupně dle věku


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2018 - 1. stupeň invalidity


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2018 - 1. stupeň invalidity


Nově přiznané invalidní důchody 2. stupně dle věku


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2018 - 2. stupeň invalidity


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2018 - 2. stupeň invalidity


Nově přiznané invalidní důchody 3. stupně dle věku


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2018 - 3. stupeň invalidity


Nově přiznané invalidní důchody dle věku v roce 2018 - 3. stupeň invalidity